Stair rekkverk høyde

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Det er mange regler for trapp bygging, noen av dem om trapp rekkverk høyde. Disse kodene må følges som de er laget av sikkerhetsmessige grunner.

Krav

De standarder vi kjenner i dag er satt i 199 1.

Så trapper bygge før i år kan ha hånd-rekkverk installert et sted mellom 36 og 37 inches fra trapp treads. Forskrifter fra dag referere til høy fra det høyeste punktet og til den nedre kanten av rekkverket. Rekkverk må installeres hvis trappen høyde er større enn 30 inches.

Rekkverk installert etter 1991 må være installert på en høyde på minst 36 inches fra toppen av trådene, og trenger også å ikke ha noen stikker kanter som kan forårsake skader. Vakt rekkverk må også samsvare med særskilte bestemmelser.

byggeforskrifter, lokale byggeforskrifter, optimal trapp rekkverk heigh, standard rekkverk høyde, trapp byggeforskrifter, trapp forskrifter, trapp rekkverk, trapp rekkverk høyde